Transport chorych Gdynia, a zdrowie i życie pacjentów

Transport chorych Gdynia w stanie krytycznym na zabiegi diagnostyczne lub terapeutyczne niesie ze sobą szczególne ryzyko i dlatego wymaga starannej oceny ryzyka i korzyści. Zagrożenia związane z czynnością jaką jest transport chorych Gdynia można zmniejszyć dzięki zwiększonej świadomości i edukacji, odpowiedniej obsadzie kadrowej, właściwemu doborowi i obsłudze sprzętu oraz stosowaniu narzędzi zapobiegających błędom, takich jak listy kontrolne.

Oddziały intensywnej opieki medycznej (OIOM) w Gdyni i nie tylko zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska, w którym pracują wysoko wykwalifikowani i kompetentni lekarze i pielęgniarki przy użyciu najnowocześniejszych technologii medycznych i terapii dla krytycznie chorych pacjentów. Nawet jeśli ten ideał OIOM zostałby doskonale zrealizowany, wielu, jeśli nie większość pacjentów OIT musiało tymczasowo opuścić ten paradygmatyczny świat.

Powodem jest po prostu powszechna potrzeba wykonania zabiegu diagnostycznego lub terapeutycznego poza OIT lub konieczność przeniesienia pacjenta do innego szpitala z wyższym lub bardziej specjalistyczną opieką krytyczną lub inną usługą medyczną (np. Kardiochirurgia). Transport chorych Gdynia naraża krytycznie chorych pacjentów na zwiększone ryzyko błędów i zdarzeń niepożądanych. Zespoły transportujące chorych z Gdyni muszą dążyć do jak największego ograniczenia tego ryzyka i związanych z nim konsekwencji, czyli innymi słowy, do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów w tej szczególnie podatnej na zagrożenia sytuacji.