Pomiar rezystancji uziemienia Słupsk – czym jest?

Słabe uziemienie przyczynia się do przestojów, ale brak dobrego uziemienia jest również niebezpieczny i zwiększa ryzyko awarii sprzętu. Z czasem gleby korozyjne o wysokiej zawartości wilgoci i soli oraz w wysokich temperaturach mogą degradować pręty gruntowe i ich połączenia. Tak więc, chociaż pomiar rezystancji uziemienia Słupsk miał niskie wartości rezystancji uziemienia przy pierwszym zainstalowaniu, rezystancja systemu uziemienia może wzrosnąć, jeśli pręty uziemienia zostaną skorodowane. Testery wykonujące pomiar rezystancji uziemienia Słupsk są niezbędnymi narzędziami do rozwiązywania problemów, które pomagają utrzymać nieprzerwany czas pracy. Zaleca się sprawdzanie wszystkich uziemień i połączeń uziemienia co najmniej raz w roku w ramach normalnego planu konserwacji zapobiegawczej. Jeżeli podczas tych okresowych kontroli, czyli pomiarów rezystancji uziemienia Słupsk, należy zmierzyć wzrost rezystancji o ponad 20%, technik elektryk z Słupska wykonujący pomiary powinien zbadać źródło problemu i dokonać korekty w celu obniżenia rezystancji poprzez wymianę lub dodanie prętów uziemiających do systemu uziemienia.

Co wpływa na pomiar rezystancji uziemienia Słupsk? Cztery zmienne wpływają na rezystancję uziemienia układu uziemiającego: długość lub głębokość elektrody uziemiającej; średnica elektrody uziemiającej; liczba elektrod uziemiających i konstrukcja systemu uziemiającego. Długość / głębokość elektrody uziemiającej Głębsze wbijanie elektrod uziemiających jest bardzo skutecznym sposobem na obniżenie rezystancji uziemienia. Gleba nie jest spójna pod względem oporności i może być nieprzewidywalna. Poziom rezystancji można ogólnie zmniejszyć o dodatkowe 40% poprzez podwojenie długości uziemionej elektrody. Czasami niemożliwe jest głębsze wbijanie prętów gruntowych – na przykład w obszary skaliste. W takich przypadkach alternatywne metody, w tym cement uziemiający, są opłacalne.