Parker Origa – poznaj ofertę SJ Automation

Co to jest siłownik Parker Origa i jakie rodzaje funkcji zapewnia? Czy chcesz dowiedzieć się o siłownikach i ich głównej funkcji w produkcji przemysłowej? Dowiesz się wszystkiego w tym pouczającym poście. Najpierw zdefiniujemy, czym jest siłownik, a następnie przejdziemy do jego podstawowych funkcji.

CO TO JEST SIŁOWNIK? Siłownik Parker Origa to urządzenie, które wytwarza ruch poprzez zamianę energii i sygnałów wchodzących do układu. Ruch, który wytwarza, może być obrotowy lub nieobrotowy (nieliniowy). Innymi słowy, urządzenie uruchamiające jest również ogólnie opisywane jako mechanizm sterujący, który jest obsługiwany przez źródło energii. Teraz może to być pneumatyczne, hydrauliczne ciśnienie lub prąd elektryczny, który porusza wewnętrzne mechaniczne części siłownika. Siłowniki Parker Origa są rozszerzane na różne typy, w tym siłowniki bezpośrednie i OBROTOWE. Różnią się także pod względem działania zaworu obrotowego (np. Zawory kulowe, zawory grzybowe) lub bezpośredniego (liniowego) (np. Zasuwy). Każdy typ siłownika ma różne wersje różnych konfiguracji zasilania, które występują w wielu stylach i rozmiarach, zależnie od zastosowania.

JAKA JEST FUNKCJA SIŁOWNIKA?
Siłowniki Parker Origa są wymagane przede wszystkim do tych prac instalacyjnych, które albo nie mają nic wspólnego z interakcją człowieka, albo nie kwalifikują się do ludzkiego wysiłku ze względów bezpieczeństwa lub ostrzeżeń o niebezpieczeństwie takich jak; gdzie miejsce lub miejsce instalacji utrudnia dostęp do operatora zaworu. Jeśli chodzi o funkcję siłownika, więc siłowniki są zasadniczo odpowiedzialne za zapewnienie ciągu i pozycjonowania w maszynach używanych do produkcji lub testowania. Jednym z nich jest elektromechaniczny siłownik, który zmienia się wraz z momentem obrotowym elektrycznego silnika obrotowego w liniowy ciąg mechaniczny. Główne zastosowanie siłownika dotyczy różnych zaworów, w tym; piłka lub motyl.