Jak wykonuje się odprawy celne Trójmiasto?

Odprawa celna Trójmiasto polega na przygotowaniu i złożeniu dokumentacji niezbędnej do ułatwienia eksportu lub importu do lub z kraju, reprezentowaniu klienta podczas kontroli celnych, wycen, uiszczaniu ceł oraz współodbiorze ładunku z urzędu celnego po odprawie wraz z wymaganymi dokumentami.

Wszystkie międzynarodowe przesyłki frachtu morskiego, czy to import, czy eksport, muszą być zgodne z procedurami odprawy celnej każdego kraju. Odprawy celne Trójmiasto to formalność celna wymagana do zezwolenia na wwóz lub wywóz określonych towarów do/z kraju i musi być wykonana przez upoważnionego agenta celnego. Wiąże się to z deklaracją pewnych informacji dotyczących importowanej/eksportowanej przesyłki oraz stron zaangażowanych w ten proces. W międzynarodowym łańcuchu transportowym stroną odpowiedzialną za dokonanie odprawy celnej jest agent celny.

Agent celny wykonujący odprawy celne Trójmiasto reprezentuje importera lub eksportera i kontaktuje się z organem celnym. On/ona jest odpowiedzialny za przekazywanie informacji celnych lub powiadomień z urzędu celnego swojemu klientowi. Agent celny jest również odpowiedzialny za opłacenie podatków i ceł w imieniu importera/eksportera.

Dokumenty potrzebne do odprawy celnej:
Odprawy celne Trójmiasto to dość łatwy proces, który wymaga następującej dokumentacji:
– Faktura handlowa: Poświadcza operację handlową między stronami. Dane fiskalne obu stron, opis ładunku, Incoterm, na podstawie którego odbywa się transakcja, oraz wartość ładunku muszą być wymienione na fakturze handlowej.

– Lista przewozowa: Lista przewozowa jest wystawiana przez sprzedawcę i towarzyszy fakturze handlowej. Powinna wyszczególniać towar (ilość i rodzaj opakowań, waga, objętość itp.)
– Konosament: Konosament lub B/L jest wystawiany przez firmę transportową. Zaświadcza, że ​​towar został załadowany na pokład środka transportu. Agent celny musi posiadać oryginalne kopie tego dokumentu.