Czy prawnik w Poznaniu wybrał już specjalizację?

Chociaż młody prawnik w Poznaniu zwykle nie jest proszony o wybranie specjalizacji już w naszym przykładzie powyżej, często oczekuje się, że ostatecznie wybiera specjalizację – albo obszar praktyki, albo branżę, którą pasjonują, lub taką, która przyniesie zysk do firmy.

Oczywiście każda specjalizacja jaka wybierze prawnik w Poznaniu ma swoje zalety: może pomóc młodym prawnikom w szybkim rozwoju ich reputacji ekspertów w danej niszy. Kancelarie zatrudniające wyspecjalizowanych prawników z Poznania mogą również pobierać wyższą cenę za te usługi specjalistyczne, co może prowadzić do wyższych wynagrodzeń i lepszego bezpieczeństwa pracy. Marketing specjalizacji jest zwykle łatwiejszy niż szeroka wiedza marketingowa. Jeśli jednak prawnik w Poznaniu poświęca czas i energię na specjalizację i budowę bazy klientów, tylko po to, aby się wypalić lub jeśli ten obszar prawa przeżywa gwałtowne pogorszenie koniunktury, jego możliwości rozszerzenia drogi mogą być dość ograniczone. Jak już wspomniano, specjalizacja może poważnie ograniczyć zdolność prawnika do postrzegania prawa poza wąskim zakresem.

Nie powinno dziwić, że specjalizacja wkrótce się nie pojawi. W końcu jest to opłacalna praktyka. Pytanie brzmi – czy legalny przemysł nauczy się kompensować potencjalne problemy związane ze specjalizacją prawników po szkołach magisterskich?