Automatyzacja maszyn jako pomoc dla przemysłu

Automatyzacja maszyn to kontrola maszyn i procesów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu przez autonomiczne systemy za pomocą technologii takich jak robotyka i oprogramowanie komputerowe. Branże wdrażają automatyzację maszyn w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów związanych z pracownikami, ich korzyściami i innymi powiązanymi wydatkami, przy jednoczesnym zwiększeniu precyzji i elastyczności. Wraz z rewolucją przemysłową przyszła mechanizacja, która przyniosła tańsze i bardziej obfite towary. Ogólnie procesy mechaniczne w przemyśle były szybsze i wytwarzały większe ilości towarów, ale nadal wymagały wykwalifikowanych pracowników, więc automatyzacja maszyn przyszła z pomocą.

Maszyny wymagały nie tylko operatorów, ale w przypadku wystąpienia błędów marnowałyby materiały, powodowały problemy produkcyjne, a nawet uszkadzały sprzęt. Wraz z nadejściem automatyki do obsługi maszyny dodano pętle sterowania. Mogą to być otwarte pętle sterowania, które umożliwiają wprowadzanie danych przez człowieka, lub zamknięte pętle, które są w pełni zautomatyzowane. Przemysłowe systemy sterowania (ICS) umożliwiają monitorowanie i kontrolę lokalnie i zdalnie. Dzięki tym coraz bardziej zaawansowanym mechanizmom kontroli branże mogą działać 24 godziny na dobę. Wydajność wzrosła, zmniejszono liczbę błędów i poprawiono jakość. Automatyzacja ma jednak pewien negatywny wpływ, w tym wysokie koszty początkowe, zmniejszone zatrudnienie pracowników i wyeliminowanie pewnego etycznego nadzoru ludzkiego. W miarę postępu jaki daje automatyzacja maszyn i zdobywania popularności w nowych branżach można zaobserwować wzrost tych wydarzeń.